Krikščioniško pilietinio veikimo forumas: kviečiame krikščionis būti pilietiškais veiklios artimo meilės liudytojais

Kovo 4 d., šeštadienį, viešbučio „Domus Maria“ konferencijų salėje Vilniuje įvyko Krikščioniško pilietinio veikimo forumo konferencija „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“, kurioje aptarta krikščionių pilietinė misija ir pilietiniam veikimui kylantys iššūkiai, „bendrojo gėrio“ samprata ir socialinio teisingumo problematika. Renginyje buvo pristatyta ir Pilietinio krikščioniško veikimo forumo misija, tikslai ir veikla. Kviečiame susipažinti ir su Forume […]

Kviečiame į Forumo rengiamą konferenciją „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“

Krikščioniško pilietinio veikimo forumas kviečia į konferenciją „Krikščioniškas veikimas bendrojo gėrio link“. Renginys vyks kovo 4 d. (šeštadienį) 10 val. viešbučio „Domus Maria“ konferencijų salėje esančioje Aušros vartų g. 12, Vilnius. Konferencijoje bus kalbama apie krikščionių pilietinę misiją, pilietiniam veikimui kylančius iššūkius, „bendrojo gėrio“ sąvoką, krikščioniškų vertybių gynimo svarbą, socialinio teisingumo problematiką ir protesto balsų fenomeną […]

Dietrich Bonhoefferr. Ką reiškia sakyti tiesą?

Nuo tada, kai pradedame kalbėti, mus moko, kad reikia sakyti tiesą. Ką tai reiškia? Ko reikalaujama iš mūsų? Akivaizdu, kad tėvai yra pirmieji, kurie reikalauja tiesiakalbiškumo, reguliuodami mūsų santykį su jais, kuris nėra vienodas abiem kryptims. Vaiko tiesiakalbiškumas tėvų atžvilgiu yra iš esmės kitoks nei tėvų vaiko atžvilgiu. Turime savęs klausti, ar ir kokiu būdu […]

Vasario 28 d. forumas

Seime vyko diskusija apie krikščionio pilietinį pašaukimą

Kovo 28 dieną Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, įvyko  Krikščionių pilietinio veikimo forumo inicijuota diskusija  „KRIKŠČIONIO PILIETINIS PAŠAUKIMAS“. Diskusijos  tikslas – dar kartą aptarti veiksmingesnio atskirų krikščioniškų iniciatyvų koordinavimo galimybes, pristatyti svarbias krikščioniškas veiklas 2015 metais, sutarti, kokie veiksmai leistų pasiekti, jog krikščionių balsas Lietuvos viešajame gyvenime turėtų didesnę įtaką, kaip krikščionys galėtų aktyviau prisidėti prie […]

TEISINGAS KARAS IR ARTIMO MEILĖ

Evangelistas Matas perduoda Kristaus padrąsinimą savo sekėjams: „Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų“ (Mt 24,6). Ne pats karas, kokiu pavidalu jis bevyktų, yra baisiausia, bet tai, jog, matant neteisybės įsigalėjimą, gali atšalti meilė. Juk bus išgelbėtas tas, kas ištvers iki galo (Mt 24,13). Šitą Šventojo Rašto vietą labai […]

Seime vyks konferencija „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“

  Gegužės 14 d. 13 val. Seime, Kovo 11-osios salėje, vyks konferencija „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“. Šiais metais Tarptautinę šeimos dieną minėsime jubiliejinį 20-ąjį kartą. Generalinės Jungtinių Tautų Asamblėjos sprendimu, šią dieną pasaulio bendruomenės dėmesys atkreipiamas į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Konferencijoje „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“ bus pristatyti aktualūs politiniai […]

Donatas Puslys. Šitaip ir baigias pasaulis

„Šitaip ir baigias pasaulis / Ne sprogimu – inkštimu“ – skaitome eilutes Thomaso Stearnso Elioto eilėraštyje „Tuščiaviduriai žmonės“. Savo eilėmis eilėraštyje „Daina apie pasaulio pabaigą“ jam atitaria Czeslawas Miloszas: „Pasaulio pabaigos dieną / Moterų švyti balti veidai laukuos iš po skėčių. / Girtuoklis vejos pakrašty užsnūsta. / Tie laikraščių pardavėjai – nors užsikimšk ausis! / […]

Anketa kandidatams. Zigmanto Balčyčio atsakymai

Bernardinai.lt išsiuntė keturis klausimus visiems 7 kandidatams į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Pirmasis labai operatyviai sureagavo LSDP kandidatas Z. Balčytis. Dėkojame už dėmesingumą, skelbiame atsakymus ir viliamės sulaukti ir kitų kandidatų pozicijų šiais klausimai.  Ar Jūs sutinkate, kad būtų įteisintos vienalytės santuokos Lietuvoje? Aš esu už tradicinę šeimą ir jos puoselėjamas vertybes, tačiau solidarioje, demokratinėje visuomenėje […]

Andrius Navickas. Žmogaus orumo sargyboje: popiežius Jonas Paulius II

EPA nuotrauka Balandžio 27 dieną šventaisiais bus paskelbti du XX amžiaus popiežiai – Jonas XXIII ir Jonas Paulius II. Apie pirmąjį slavų kilmės popiežių Bažnyčios istorijoje Joną Paulių II parašyta daugiau knygų nei apie bet kurį kitą jo pirmtaką. Jono XXIII pontifikato metu įžengėme į televizijos erą, o Jonas Paulius II mus atvedė į interneto epochą, […]

Andrius Navickas. Romumo revoliucija: popiežius Jonas XXIII

Balandžio 27 dieną du popiežiai – Jonas XXIII ir Jonas Paulius II – skelbiami šventaisiais.  Jonas XXIII Lietuvoje lieka menkai pažįstama asmenybė. Jo pontifikato metu Lietuva gyveno už  „geležinės uždangos“. Tikiuosi, kad šis pasakojimas padės geriau pažinti šią ypatingą asmenybę. *** Istorijoje galima įžvelgti stulbinamų pasikartojimų. Prabėgus aštuoniasdešimčiai metų po to, kai popiežiumi buvo išrinktas […]