Dietrich Bonhoefferr. Ką reiškia sakyti tiesą?

Nuo tada, kai pradedame kalbėti, mus moko, kad reikia sakyti tiesą. Ką tai reiškia? Ko reikalaujama iš mūsų? Akivaizdu, kad tėvai yra pirmieji, kurie reikalauja tiesiakalbiškumo, reguliuodami mūsų santykį su jais, kuris nėra vienodas abiem kryptims. Vaiko tiesiakalbiškumas tėvų atžvilgiu yra iš esmės kitoks nei tėvų vaiko atžvilgiu. Turime savęs klausti, ar ir kokiu būdu […]

Vasario 28 d. forumas

Seime vyko diskusija apie krikščionio pilietinį pašaukimą

Kovo 28 dieną Vilniuje, Seimo Konstitucijos salėje, įvyko  Krikščionių pilietinio veikimo forumo inicijuota diskusija  „KRIKŠČIONIO PILIETINIS PAŠAUKIMAS“. Diskusijos  tikslas – dar kartą aptarti veiksmingesnio atskirų krikščioniškų iniciatyvų koordinavimo galimybes, pristatyti svarbias krikščioniškas veiklas 2015 metais, sutarti, kokie veiksmai leistų pasiekti, jog krikščionių balsas Lietuvos viešajame gyvenime turėtų didesnę įtaką, kaip krikščionys galėtų aktyviau prisidėti prie […]

TEISINGAS KARAS IR ARTIMO MEILĖ

Evangelistas Matas perduoda Kristaus padrąsinimą savo sekėjams: „Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų“ (Mt 24,6). Ne pats karas, kokiu pavidalu jis bevyktų, yra baisiausia, bet tai, jog, matant neteisybės įsigalėjimą, gali atšalti meilė. Juk bus išgelbėtas tas, kas ištvers iki galo (Mt 24,13). Šitą Šventojo Rašto vietą labai […]

Seime vyks konferencija „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“

  Gegužės 14 d. 13 val. Seime, Kovo 11-osios salėje, vyks konferencija „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“. Šiais metais Tarptautinę šeimos dieną minėsime jubiliejinį 20-ąjį kartą. Generalinės Jungtinių Tautų Asamblėjos sprendimu, šią dieną pasaulio bendruomenės dėmesys atkreipiamas į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Konferencijoje „Naujieji stabai: genderizmas ir seksualinė revoliucija“ bus pristatyti aktualūs politiniai […]

Donatas Puslys. Šitaip ir baigias pasaulis

„Šitaip ir baigias pasaulis / Ne sprogimu – inkštimu“ – skaitome eilutes Thomaso Stearnso Elioto eilėraštyje „Tuščiaviduriai žmonės“. Savo eilėmis eilėraštyje „Daina apie pasaulio pabaigą“ jam atitaria Czeslawas Miloszas: „Pasaulio pabaigos dieną / Moterų švyti balti veidai laukuos iš po skėčių. / Girtuoklis vejos pakrašty užsnūsta. / Tie laikraščių pardavėjai – nors užsikimšk ausis! / […]

Anketa kandidatams. Zigmanto Balčyčio atsakymai

Bernardinai.lt išsiuntė keturis klausimus visiems 7 kandidatams į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Pirmasis labai operatyviai sureagavo LSDP kandidatas Z. Balčytis. Dėkojame už dėmesingumą, skelbiame atsakymus ir viliamės sulaukti ir kitų kandidatų pozicijų šiais klausimai.  Ar Jūs sutinkate, kad būtų įteisintos vienalytės santuokos Lietuvoje? Aš esu už tradicinę šeimą ir jos puoselėjamas vertybes, tačiau solidarioje, demokratinėje visuomenėje […]

Andrius Navickas. Žmogaus orumo sargyboje: popiežius Jonas Paulius II

EPA nuotrauka Balandžio 27 dieną šventaisiais bus paskelbti du XX amžiaus popiežiai – Jonas XXIII ir Jonas Paulius II. Apie pirmąjį slavų kilmės popiežių Bažnyčios istorijoje Joną Paulių II parašyta daugiau knygų nei apie bet kurį kitą jo pirmtaką. Jono XXIII pontifikato metu įžengėme į televizijos erą, o Jonas Paulius II mus atvedė į interneto epochą, […]

Andrius Navickas. Romumo revoliucija: popiežius Jonas XXIII

Balandžio 27 dieną du popiežiai – Jonas XXIII ir Jonas Paulius II – skelbiami šventaisiais.  Jonas XXIII Lietuvoje lieka menkai pažįstama asmenybė. Jo pontifikato metu Lietuva gyveno už  „geležinės uždangos“. Tikiuosi, kad šis pasakojimas padės geriau pažinti šią ypatingą asmenybę. *** Istorijoje galima įžvelgti stulbinamų pasikartojimų. Prabėgus aštuoniasdešimčiai metų po to, kai popiežiumi buvo išrinktas […]

Mykolas Drunga. Popiežius ir kapitalizmas

Pernai, kai popiežius Pranciškus paskelbė savo pirmąjį apaštališkąjį raginimą „Evangelijos džiaugsmas“, jo pareiškimai apie ekonomiką ir apie tai, ką jis pavadino „abejingumo globalizacija“, sukėlė pasaulyje daug daugiau dėmesio nei katalikų tintiesiems skirta jo žinia apie evangelijos dvasią. Bet ir tie pareiškimai ūkio klausimais nebuvo kaip reikiant suprasti. Taip bent mano Amerikos Tenesio universiteto komunikacijos mokslų […]

Vytautas Raškauskas. Europiečių pergalė kovoje dėl demokratijos?

Teksto autorius – Laisvos visuomenės instituto atstovas Vasario 4 d. Europos Parlamente (394 europarlamentarams balsavus už, 176 – prieš ir 72 susilaikius) pritarta 2-ąja pataisa vadintam pasiūlymui dėl rezoliucijos „dėl kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano“. Šį dokumentą, reaguodama į Europoje kilusį masinį pasipriešinimą pradiniam pranešimo variantui, su būreliu kolegų balsuoti […]