Apie mus

       KPV Forumas nėra dar viena politinė organizacija. Tai  ekumeninė dialogo erdvė, stiprinanti tapatybę sutrikusių orientyrų pasaulyje, telkianti meilės darbams ir evangelizacijai viešojoje erdvėje. Tai raginimas  talkai vardan teisingesnės, ant tvirtų vertybinių pamatų stovinčios Lietuvos.

       Viešpats neprašo iš mūsų to, kas neįmanoma. Jis teprašo būti pasaulio druska ir šviesa. Sunkiausia patikėti, kad nuo kiekvieno iš mūsų tiek daug priklauso. Ne dėl to, kad esame geresni, protingesni už kitus, bet dėl to, kad sutikome meilės, gyvybės, tiesos ir teisingumo šaltinį, nes žinome, kad esame mylimi Dievo vaikai.

      Turime prisiimti atsakomybę sudėtingoje situacijoje, kai viešoje erdvėje vyrauja cinizmas, brutuali galia, kai sunyko pagarba žmogaus orumui bei drąsa siekti bendrojo gėrio. Problemų ir iššūkių labai daug, bet mes žinome, kad nėra tokios tamsos, kurios negalėtų perkeisti Viešpaties šviesa, tik jam reikia širdžių ir rankų, per kuria jis galėtų veikti.

       Negalime likti pasyviais stebėtojais, bet turime solidariai veikti,  liudydami veiklią meilę, grąžindami viltį ir primindami, kad išlieka tik tai, kas statoma ant tvirto tikėjimo pamato.

       Todėl kviečiami visus krikščionis jungtis į KPV Forumą ir bendrystėje  daiginti Dangaus Karalystės sėklas toje dirvoje, kurią Viešpats mums padovanojo – Lietuvoje.

         KPV Forumas nėra formali, griežtą narystę ar teisinę registraciją turinti organizacija. Tai veikiau  tarnystė kitų organizacijų ir atskirų krikščionių dialogui ir bendros veiklos puoselėjimui.

         KPV Forumą stiprinti ir koordinuoti bando bendraminičų komanda. Forumo koordinatorius – Aurimas Radkevičius.